World Vision finanţează crearea a două cente de tip şcoală după şcoală în Ialomiţa

Logo WVRo cu margini

World Vision România va implementa în următoarele 10 luni proiectul „Educaţie pentru Schimbare” printr-un grant în valoare de 74.000 de euro oferit de Fundaţia Vodafone România prin intermediul Programului Strategic de Investiţie în Mediul Rural.

scoala dupa scoalaProiectul dezvoltat de World Vision România are ca scop prevenirea abandonului şcolar din mediul rural prin susţinerea organizaţiilor sau a grupurilor de iniţiativă locale, mobilizarea resurselor locale şi implicarea comunităţii pentru crearea a 5 centre de tip şcoală după şcoală.

„Prin Educaţie pentru Schimbare propunem un program educaţional integrat. Obiectivul final este reducerea abandonului şcolar şi, pentru a-l atinge, ne propunem să lucrăm împreună cu comunităţile respective, să le oferim suportul necesar pentru ca schimbarea în educaţia copiilor să pornească din comunitate şi să fie susţinută de membrii comunităţilor pe termen lung”, a declarat Daniela Buzducea, director executiv World Vision România.

Proiectul vizează 5 comunităţi din judeţele Ialomiţa, Vâlcea şi Dolj şi urmăreşte creşterea capacităţii actorilor comunitari de mobilizare a resurselor locale pentru soluţionarea de nevoi la nivel de comunitate. Rata de abandon şcolar raportată de părinţii din mediul rural în 2016, în urma evaluării programelor desfăşurate de World Vision România, evidenţiază o creştere cu 21% în 2016 faţă de 2014, în judeţul Vâlcea şi cu 41 % în judeţul Ialomiţa. În judeţul Dolj, deşi situaţia a evoluat pozitiv faţă de 2014, factorii de risc ai abandonului şcolar sunt încă îngrijorători. Scăderea ratei de abandon la 1.99% în 2015 s-a înregistrat în condiţiile scăderii populaţiei şcolare cu 7.680 de elevi, iar principala cauză a abandonului a rămas condiţia precară, cu impact mai mare la ciclul gimnazial – un procentaj de peste 45% -, la învăţământul liceal vorbindu-se de aproape 31%.

Cel puţin 120 de copii din comunităţile rurale din judeţele vizate vor fi implicaţi în activităţi de tip şcoală după şcoală în vederea prevenirii abandonului şcolar, pe parcursul a 8 luni.

Beneficiarii direcţi ai programului de finanţare vor fi organizaţiile comunitare care vor solicita finanţare pentru a iniţia şi dezvolta centre de tip şcoală după şcoală şi educaţie remedială în cele 3 judeţe vizate. Organizaţiile vor fi selectate în baza unui regulament de concurs, elaborat şi diseminat de către Fundaţia World Vision România şi vor beneficia atât de sprijin financiar, de asistentă în implementare cât şi de un program de capacitare organizaţională.

Scopul proiectului „Educaţie pentru Schimbare” dezvoltat de World Vision România este de a susţine dezvoltarea comunităţilor prin implementarea de programe educaţionale integrate în 5 comunităţi rurale din judeţele Vâlcea, Ialomiţa şi Dolj. Pentru mai multe detalii despre proiect vă invităm să accesaţi http://www.worldvision.ro/educatie-pentru-schimbare-a832.html

Comentarii