PSD forţează legea în Consiliul Local Urziceni

17012628_10208478981480219_1363683430_n

Reunită la ceas de seară într-o şedinţă ce nu anunţa nimic de impact pentru cetăţeanul de rând din municipiu, majoritatea politică din Consiliul Local Urziceni s-a hotărât să aplice normativele în materia administraţiei publice într-o interpretare proprie. Astfel, în prezenţa unui public numeros, dar care n-a priceput o iotă din proiectele discutate în plen, şi în absenţa primarului Sava, consilierii PSD – ALDE au recurs la o tentativă penibilă de a lăsa oraşul fără administrator public, la doar cinci luni după ce recunoscuseră prin hotărâre rolul şi necesitatea existenţei postului în organigrama municipalităţii. Plasând în plan secund mostra de management public haotic demonstrată punctual prin această succesiune de decizii administrative, modul în care consilierii majoritari din Legislativul municipal au hotărât că ar putea să-l rabateze din scaun pe administratorul Cristea, desfiinţându-i postul, a fost, pe cât de perfid, pe atât de ilegal, atâta timp cât caracterul special construit în cadrul Art. 112 de Legea 215/2001 a administraţiei publice acestei funcţii conferă clar şi exclusiv primarului dreptul de a crea şi desfiinţa postul în cauză, respectiv de a numi şi elibera din funcţie administratorul public.

Când majoritatea bate legalitatea

Principiul enunţat mai sus a devenit model de practică administrativă la Urziceni odată cu rostogolirea peste oraş a repetatelor mandate de primar ale lui Constantin Sava, fiind perfecţionat, antrenat şi practicat azi, iată, ca sport extrem în Consiliu de aleşii PSD – ALDE. În tentativa de a-l scoate pe tuşă pe administratorul public, consilierii majoritari au încercat să-şi justifice demersul printr-o serie de argumente aiuristice. Clamata reducere a cheltuielilor de personal la nivelul Primăriei prin desfiinţarea postului de administrator public se bate cap în cap cu hotărârea luată cu doar o lună în urmă de către aceeaşi majoritate politică din Consiliul Local Urziceni pe tema înfiinţării a două posturi de consilier în cadrul aparatului de lucru al forului decizional municipal. De asemenea, suprapunerea atribuţiilor administratorului public cu cele ale viceprimarului este un viciu funcţional al mecanismului administrativ creat artificial de pe poziţii de forţă ale celor doi edili ai Urziceniului, pentru eliminarea lui fiind suficientă o simplă decizie a primarului în sensul modificării fişei de sarcini delegate, şi nu un act administrativ de desfiinţare a postului considerat „în plus” de către o majoritate politică de conjunctură. Totodată, adresa Prefecturii care solicită revocarea dispoziţiei primarului privind împuternicirea administratorului public spre a semna unele documente emise, devenită brusc instrument de bază pentru modificarea organigramei, este un act ce semnala un viciu de formă, un document despre care majoritatea PSD – ALDE din Consiliul Local Urziceni a aflat din presă şi căreia, vreme de trei luni, consilierii şi primarul municipiului i-au dat ignore cu dispreţ suveran…

Apel la logică administrativă şi normalitate legislativă

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 9 voturi la 7, în ciuda intervenţiei consilierului liberal Lidun Antonescu, în fapt, singura voce coerentă ce a putut fi auzită în cadrul dezbaterilor pe acest punct. Avocatul Antonescu a atras inutil atenţia colegilor din Consiliu asupra forţării legii în cazul demersului de desfiinţare a postului de administrator lidun antonescupublic. „Amendamentul ăsta încalcă Legea administraţiei publice locale prin efectele pe care tinde să le aibă. Deci, acest amendament are în vedere desfiinţarea postului de administrator public al municipiului Urziceni, în condiţiile în care legea care ne guvernează activitatea, respectiv Legea 215/2001, dispune în mod clar că primarul este cel care numeşte şi eliberează din funcţie administratorul public. Primarul este cel care semnează contractul de management cu administratorul public şi, odată semnat acest contract, el este o obligaţie, leagă părţile. Postul de administrator public a fost pus în organigramă la Urziceni cu aprobarea Consiliului Local, pentru că aşa este legea, se înfiinţează ca organigrama – la propunerea primarului, cu aprobarea Consiliului Local. Deci, iniţiator nu poate fi decât primarul şi aprobarea o dă Consiliul Local. S-a trecut de aceste etape. S-a înfiinţat postul, s-a aprobat organigrama, s-a făcut concursul, a fost numit administratorul public, a încheiat contractul de management cu primarul. (…) Nu scrie nicăieri în acest contract că el poate înceta prin desfiinţarea postului de către Consiliul local, pentru că nu este prevăzut. Există un principiu al simetriei actelor juridice: cine face un lucru poate să îl şi desfacă, nu altcineva. (…) Probabil că aţi căutat un astfel de contract cadru de management pentru administratorul public şi aţi văzut că este obligatoriu să existe acest termen – pe durata mandatului primarului. El este asimilat unui contract de muncă pe perioadă determinată. În momentul în care noi, pe uşa din dos, nu revocăm, nu reziliem, nu lăsăm fără forţă acest contract în mod direct, dar mergem şi desfiinţăm postul, înseamnă că urmărim aceleaşi efecte juridice şi, atunci, ceea ce facem noi echivalează cu îndepărtarea administratorului public al municipiului Urziceni, care în momentul acesta are semnat un contract valabil până la expirarea duratei mandatului primarului. Vă rog să vă gândiţi că, în felul acesta, încălcăm legea şi, în al doilea rând, există o probabilitate care merge spre 100% ca, în cazul desfiinţării postului, administratorul public să poată da în judecată primarul, că el este parte în contractul respectiv, să câştige şi să-şi ia banii până la sfârşitul contractului. Adică multe luni, ani… aţi spus că salariul este mare, banii ăştia vor trebui recuperaţi. Şi de la cine?.. Gândiţi-vă ce votaţi! Dar nu asupra acestui aspect insist, ci asupra faptului că ceea ce facem noi acum, ceea ce vreţi să faceţi dvs., mai bine zis, încalcă legea în mod făţiş. Făţiş, nu este vreun subterfugiu care să dea vreunui procuror ideea că, totuşi, n-au făcut-o aşa, pe faţă… Ba este direct pe faţă! V-o spun în mod clar, ca să nu vă gândiţi că există vreo variantă de scăpare. Şi v-o spun acum, ca să ştiţi”, a declarat avocatul Antonescu.

Schimbul de replici care avea să tragă cortina peste PSD în şedinţa de seara trecută s-a consumat între viceprimarul Cazan şi consilierul Antonescu: „- Liviu Cazan: „Cea ce faceţi dvs. acum, unde o încadraţi? La şantaj?” – Lidun Antonescu: „Nu, cum o să fie şantaj? Şantaj este atunci când ameninţi pe cineva cu o faptă interzisă de legea penală. Eu, dacă am nevoie să ştiu unde e Steaua Polară, o să vă întreb pe dvs., domnule Cazan, n-o să vă spun eu unde este Steaua Polară!”

În final, secretarul municipiului Urziceni a anunţat că nu va contrasemna pentru legalitate hotărârea consilierilor majoritari, jr. Cristina Andrei motivându-şi decizia prin raportarea la dispoziţiile Legii administraţiei publice locale: „Trebuie să vă aduc la cunoştinţă că nu voi contrasemna hotărârea adoptată pentru că, într-adevăr, avem o problemă în ceea ce priveşte iniţiativa. Legea spune, la art. 36, alin. (3), lit. b: „Consiliul local aprobă la propunerea primarului, înființarea, organizarea și statul de funcții ale aparatului de specialitate”. La fel, şi la art. 112, din nou, primarul este cel care propune Consiliului local înfiinţarea postului de administrator public. Atunci, interpretând prin simetrie aceste dispoziţii legale, primarul ar fi îndreptăţit să propună desfiinţarea postului de administrator public. În cazul de faţă, ar putea să existe o problemă de legalitate în acest sens. În consecinţă, îmi rezerv dreptul de a nu contrasemna hotărârea şi voi lăsa aprecierea asupra legalităţii la dispoziţia Instituţiei Prefectului.”

Comentarii