Primăria Urziceni jonglează cu preţurile lucrării de modernizare a instalaţiei termice de la Policlinică

poli

Policlinica din Urziceni este unul dintre obiectivele municipale abandonate ani de-a rândul de Administraţia locală în ceea ce priveşte realizarea unor minime investiţii în reabilitare şi modernizare. Exemplu al unei practici curente aplicate de conducerea Primăriei oricărui bun din patrimoniul municipal dificil de scos la mezat pe termen scurt ori lipsit de un atribut ce l-ar putea include la un moment dat într-o tranzacţie cu beneficii cuantificabile exclusiv la nivel de confort politic şi imagine publică pe persoana fizică a edilului şef, Policlinica municipală joacă de multă vreme rolul Cenuşăresei în desenul animat al bugetelor locale. Rezultatul este binecunoscut celor care sunt nevoiţi să treacă pragul clădirii încremenite în secolul trecut în materie de dotări şi finisaje.

Ca prin minune, în aceste zile, municipalitatea s-a gândit, în sfârşit, că ar fi cazul să treacă şi Policlinica pe lista obiectivelor municipale atinse de alocări bugetare. Astfel, la şedinţa de Consiliu Local de luni, 31 iulie, aleşii vor avea de aprobat Nota conceptuală, Tema de proiectare, Devizul şi indicatorii tehnico – economici pentru lucrarea „Modernizare instalaţie termică – Policlinică”.

141.000 lei pentru schimbarea coloanelor, caloriferelor şi centralei termice

„Datorită stadiul avansat de uzură a centralei şi întregii instalaţii termice din incinta Policlinicii municipiului Urziceni, au loc întreruperi şi disfuncţionalităţi în perioada programului de funcţionare, conducând la consumuri normate de combustibil gaze naturale peste limita unui consum economic, pericol de incidente foarte grave, parametrii scăzuţi ai confortului termic în clădire, neasigurarea confortului termic în condiţiile unor costuri de exploatare neeconomice. Se propune dezafectarea instalaţiei termice vechi şi înlocuirea pe baza studiului de proiectare şi prevederile legale de siguranţă în exploatare, cu o instalaţie termică nouă, performantă, cu randament de funcţionare minim 90%, care să asigure confortul termic necesar în condiţiile unui consum de combustibil eficient şi admisibil de standardele în vigoare”, se precizează în expunerea de motive semnată de primarul Sava. Aşa se face că, „din cauza” stadiului avansat de uzură, am spune noi, municipalitatea propune o investiţie în valoare de 141.000 lei care ar urma să acopere costurile lucrărilor de demontare a instalaţiei termice existente – debranşat şi modificat coloană în subsol, debranşat coloane în holuri şi cabinete (5.000 lei), montarea noii instalaţii – centrală termică, ţevi, calorifere şi fitinguri în holuri (100.000 lei), montare calorifere în cabinetele medicale (30.000 lei) şi cheltuielile de proiectare şi obţinere de avize (6.000 lei). Termenul de realizare a lucrărilor este de 6 luni.

Nu ştim cât de bine vor primi vestea deţinătorii de cabinete medicale din Policlinică, atâta vreme cât este de notorietate faptul că fiecare dintre aceştia şi-a dotat, utilat şi întreţinut pe cheltuiala proprie spaţiul în care îşi desfăşoară activitatea. Însă, pe hârtie, lucrurile sunt simple, iar iniţiativa demarării unei astfel de investiţii este de apreciat, după atâţia ani de abandon administrativ.

O licitaţie despre care nu se mai ştie nimic

inst tarmica poli

Demersul de modernizare a instalaţiei termice de la Policlinica Urziceni a devenit public încă de la finele lunii trecute, când municipalitatea a postat pe SEAP anunţul de publicitate nr. 104866 privind intenţia de încredinţare directă a contractului de lucrări cu această destinaţie. Totuşi, despre stadiul procedurii de achiziţie nu se mai ştie nimic, cu toate că data limită de depunere a ofertei a fost 10 iulie, iar detaliile financiare şi timpul de execuţie a lucrării păreau mult mai avantajoase pentru Administraţie. Practic, în varianta iniţială, cea a achiziţiei prin SEAP, valoarea estimată a contractului (75.631 lei fără TVA) era aproape la jumătatea sumei avansate în documentele ce vor fi supuse aprobării consilierilor în şedinţa de săptămâna viitoare a Legislativului local. În plus, durata de execuţie a lucrării fusese fixată la 90 de zile de la data contractării.

În aceste condiţii, rămâne de văzut dacă aleşii locali vor fi interesaţi să afle detaliile legate de stadiul acestei licitaţii „pierdute” prin Sistemul Electronic de Achiziţii Publice şi motivele pentru care costurile lucrării de modernizare a instalaţiei termice de la Policlinica Urziceni s-au dublat în doar 19 zile, mai exact din 29 iunie – data publicării anunţului pe SEAP, până pe 18 iulie – data la care Compartimentul de Investiţii din cadrul Primăriei spune că a întocmit Tema de proiectare a aceleiaşi lucrări. Nu şi data de elaborare a Notei conceptuale, document pe care dl. Boitoş semnează că l-a redactat peste 3 luni (18 octombrie 2017)…

nota conceptuala boitos

Comentarii