Primăria Urziceni face primul pas către rezolvarea problemei câinilor fără stăpân din municipiu

maidanezi-urziceni

Săptămâna viitoare, consilierii locali se vor pronunţa asupra propunerii Primăriei privind aprobarea Studiului de fezabilitate al proiectului de amenajare a unui adăpost de câini în zona fostei Uzine de apă a municipiului.

Referatului întocmit de Compartimentul de Investiţii din cadrul Executivului prezintă detaliat în ce constă proiectul de realizare a canisei municipale, precizând totodată faptul că necesitatea acestei investiţii rezidă în „pericolul pe care îl reprezintă câinii fără stăpân pentru populaţia Urziceniului: maladii, riscul înmulţirii necontrolate şi al creşterii agresivităţii. În prezent, există foarte mulţi câini în zonele adiacente blocurilor, locurilor virane, parcuri sau zonele industriale. Câinii sunt agresivi, neputându-se asigura siguranţa cetăţenilor”. Potrivit aceluiaşi document, se urmăreşte construirea unui adăpost ce respectă reglementările legale şi normele sanitare – veterinare, care să dispună de facilităţile necesare asigurării asistenţei medicale, hrănirii şi îngrijirii câinilor (cabinete medicale, săli de tratament şi operaţie, spaţii pentru carantină, bucătărie, depozite de alimente) şi a condiţiilor de lucru conforme pentru medici şi îngrijitori (vestiare, săli de mese, birouri administraţie, grupuri sanitare). Pe terenul în suprafaţă de 2.500 mp se intenţionează amenajarea unei construcţii care să cuprindă spaţiile destinate activităţii personalului medical şi de îngrijire, cuşti pentru adăpostirea a 500 de câini, alei de acces, spaţiu verde şi perdea de arbori.

Pentru plata elaborării Studiului de fezabilitate al proiectului canisei urmează a fi alocată suma de 10.000 lei din bugetul local, iar termenul maxim de predare a documentaţiei (SF, studii de teren – geotehnic şi topografic, analiza cost – beneficiu) este de 30 de zile de la data semnării contractului de proiectare.

Comentarii