O nouă ilegalitate la Urziceni: salariile funcționarilor plătiți din fonduri publice

turcu2

După ce hotărârea privind stabilirea salariilor de bază ale angajaților Primăriei Urziceni a fost aprobată la mustață în vara acestui an, încălcarea metodologiei fiind trecută cu vederea de consilierii locali la presiunea reprezentanților executivului, funcționarii și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului și din cadrul serviciilor publice aflate în subordinea Consiliului Local Urziceni riscă să rămână în curând fără drepturile bănești statuate la finalul lunii iulie. Prefectura județului Ialomița a considerat a fi ilegal HCL-ul ce făcea referire la noile plafoane salariale, anunțând municipalitatea asupra acestui fapt încă de la începutul lunii septembrie. Deloc surprinzător, secretarul Consiliului Local și primarul Constantin Sava nu au considerat că amendarea Hotărârii de Consiliu este imperios necesară și nu au adus la cunoștința aleșilor locali constatările Prefecturii, în acest moment un atac în instanță inițiat de orice persoană interesată de reintrarea în legalitate putând perturba plata drepturilor salariale către funcționari.

Buget de salarii desenat pe lângă lege

În data de 14 septembrie, analizând o serie de documente emise de către primarul Urziceniului, Constantin Sava, Prefectura județului Ialomița constata faptul că Dispozițiile 712, 713 și 714 din 4 septembrie 2017 nu au fost emise cu respectarea procedurilor, a competențelor și normelor de tehnică legislativă, indicând faptul că respectivele Dispoziții ale Primarului se impun a fi modificate conform dispozițiilor Legii 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice. De asemenea, analizând Hotărârea Consiliului Local nr. 120/31.07.2017, referitoare la salarizarea funcționarii și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului și din cadrul serviciilor publice aflate în subordinea Consiliului Local Urziceni, Prefectura constata faptul că nu sunt respectate prevederile art.10 alin.3 din Legea 153/2017, potrivit cărora salariile de bază prevăzute la anexele  I – VIII pentru funcțiile de execuție sunt la gradația 0. Astfel, prin stabilirea coeficienților pentru fiecare gradație corespunzătoare tranșelor de vechime în muncă, precum și a salariilor de bază raportate la acești coeficienți, nu fuseseră respectate prevederile art. 10, alin. 4 și 6 din Legea 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, conform cărora salariul de bază se determină prin aplicarea succesivă a majorărilor corespunzător gradației deținute. Nu în ultimul rând, Prefectura avertiza asupra faptului că, în Hotărârea nr. 120 de stabilire a salariilor funcționarilor și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului și din cadrul serviciilor publice aflate în subordinea Consiliului Local Urziceni, nu sunt respectate principiile nediscriminării și egalității conținute în Legea 153/2017, în sensul că pentru aceleași funcții publice/contractuale au fost stabilite salarii de bază corespunzătoare gradației 0 diferite (exemplu: pentru funcția de director executiv și șef serviciu în Poliția Locală au fost stabilite salarii de bază diferite față de funcțiile de director executiv și șef serviciu din cadrul aparatului de specialitate al primarului.) Încheind recomandările cu o referire la salariile referenților din cadrul Casei de Cultură, acolo unde consideră că salarizarea trebuie să se facă cu respectarea art.38, alin.2, litera ”a” din Legea 153/2017 (”Începând cu data de 1 iulie 2017, cuantumul brut al salariilor de bază precum și cuantumul sporurilor, indemnizațiilor, compensațiilor, primelor și al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul brut lunar, se mențin în plată la nivelul acordat pentru luna iunie 2017, până la 31 decembrie 2017”), Prefectura solicita reanalizarea actului normativ în vederea modificării acestuia.

Prefectura latră, Turcu’ merge…

Cu toate că adresa de legalitate a Prefecturii nr. 13245, prin care era considerat ilegal HCL-ul de stabilire a salariilor funcționarilor plătiți din fonduri publice, a fost trimisă Consiliului Local în data de 4 septembrie, secretarul și primarul municipiului nu au considerat necesar nici până în prezent să aducă la cunoștința aleșilor obligativitatea revenirii în cel mai scurt timp asupra actului normativ în cauză, deși ar fi putut să o facă, dacă nu prin convocarea unei reuniuni extraordinare a Consiliului, măcar la ședința din 29 septembrie, după momentul discutării rectificării de buget. În aceste condiții s-a ajuns la situația în care funcționarii plătiți din fonduri publice să își ia, în septembrie, salariile stabilite pe o bază despre care Primăria știe că nu este susținută de lege, ba chiar să se pregătească pentru o ”recidivă” similară și în luna octombrie.
Din nefericire pentru integritatea noțiunii de legalitate la nivel de act administrativ, puține sunt în prezent instrumentele prin care abuzul poate fi stopat la Urziceni. Pe de o parte Legea 153/2017 nu trimite, în cazul încălcării ei, decât la sancțiuni disciplinare și patrimoniale, iar pe de altă parte Prefectura se arată rezervată în a ataca în instanță o hotărâre cu asemenea impact social precum cea de salarizare a bugetarilor.

Post scriptum cu happy end: Ziariștii dictează, Primăria de conformează

Municipalitatea nu s-a arătat interesată de reintrarea în legalitate în privința aspectelor privind salarizarea funcționarilor plătiți din fonduri publice decât după publicarea istoriei în paginile ”Cronicii Ialomițene” din data de 6 octombrie. De la începutul acestei săptămâni, Primăria a tot încercat, fără succes, însă, să convoace o ședință de consiliu extraordinară pentru remedierea deficiențelor semnalate și amendate de Prefectură prin neacordarea avizului de legalitate. Ultima strigare a administrației este pentru prima zi a săptămânii viitoare, dată la care consilierii locali sunt chemați să revizuiască, în regim de urgență, niște erori ale Primăriei de care executivul avea, cum spuneam, cunoștință, de aproape o lună și jumătate.

Comentarii