Lucrări de intervenţie în primă urgenţă la Conacul Marghiloman din Hagieşti

Conacul_Marghiloman.tif

Institutul Naţional al Patrimoniului derulează în aceste zile procedura de achiziţie a unor lucrări de reparaţii la Conacul Marghiloman din Hagieşti. Potrivit documentaţiei publicate de INS cu privire la descrierea caracteristicilor minimale ale lucrărilor, acestea vor viza acoperirea cu membrană bituminoasă a învelitorii smulse de vânt, închiderea ferestrelor şi uşilor cu panouri din policarbonat, intervenţii la nivelul branşamentului reţelei electrice și acoperirea golurilor reţelei de canalizare, conform Autorizației de Construire nr. 35/29.09.2017, înregistrată la INP sub nr. 7000/29.09.2017.

Valoarea maximă a contractului nu va depăși 23.000 lei fără TVA, valoare bugetată pentru anul 2017. De asemenea, prețurile stabilite de ofertanți sunt ferme şi nu vor putea fi majorate ulterior. Durata lucrărilor este de 15 zile de la data primirii Ordinului de începere a lucrărilor și implicit deschiderea șantierului. Data limită de depunere a ofertelor este 17 noiembrie 2017, criteriul de atribuire a contractului fiind preţul cel mai scăzut.

În luna aprilie a acestui an, Institutul Naţional al Patrimoniului a licitat contractul de prestări servicii de pază ale Conacului Marghiloman, la pachet cu cele pentru Conacul Rosseti – Balş (Vaslui) şi Castelul Bethlen (Mureş), obiective pe care institutul le menţionează ca fiind „situri de o mare importanţă istorică şi arhitecturală ce fac parte din domeniul public al statului.”

Monument istoric de categorie A, înscris în Lista Monumentelor Istorice a județului Ialomița (cod LMI IL-II-m-A-14131), conacul este o bijuterie arhitectonică edificată de familia Marghiloman între anii 1869-1874 cu meşteri italieni şi înglobează porţiuni din zidăriile unui ansamblu rezidenţial boieresc datând de la sfârşitul secolului al XVII-lea. Clădirea este tipică pentru arhitectura caselor boiereşti din secolul XIX, având trei niveluri – pivniţă, parter cu 7 camere, un etaj cu 10 încăperi, un hol central şi 2 terase laterale.

În prezent, Conacul Marghiloman se află în proprietatea statului şi administrarea Institutului Naţional al Patrimoniului. Monumentul istoric a făcut în trecut obiectul unui proiect de restaurare eşuat, ieşind ulterior din sfera de interes a autorităţilor. Lipsa pazei a dus la spolierea rapidă a clădirii. Anul trecut, INS a realizat prima etapă a unui nou proiect de restaurare (faza DALI), avizat de Comisia Naţională a Monumentelor Istorice. Potrivit SoNoRo Conac, destinaţia pe care Conacul Marghiloman o poate dobândi, prin propunerea de proiect, este aceea de centru de expoziţii şi formare în domeniul artelor. Ideea de bază este de a valorifica acele părţi din colecţiile marilor muzee, care nu ajung să facă parte din expoziţiile permanente şi rareori din cele temporare, fiind inaccesibile publicului. Propunerea Institutului Naţional al Patrimoniului este de a oferi spaţii adecvate pentru expoziţii temporare, axate pe aceste colecţii „ascunse”, împreună cu spaţii complementare pentru ateliere şi sesiuni de instruire, experimentare şi formare, plus o sală de conferinţe şi întruniri în subsol şi o bibliotecă de studiu în mansardă.

e9f3064a37460e22935d3df9e26e53bb_XL

Comentarii