Liceul Tehnologic Căzăneşti a fost inclus în Programul-pliot guvernamental privind masa caldă pentru elevii din 50 de unități școlare în anul școlar în curs

lic cazanesti

Guvernul a aprobat lista celor 50 de unități de învățământ preuniversitar de stat în care se aplică, în anul școlar 2017-2018, Programul-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolari și elevi, precum și fondurile necesare finanțării programului. Bugetul se cifrează la peste 30 de milioane de lei (sumă destinată întregului an școlar 2017-2018), finanțare asigurată de la bugetul de stat, potrivit ordonanței de urgență adoptate.

Cele 50 de școli în care se va derula etapa a doua în anul școlar 2017-2018 au fost selectate astfel încât fiecare județ să aibă cel puțin o unitate de învățământ inclusă în proiect și, totodată, să fie reprezentative din punct de vedere al problemei semnalate (medii geografice izolate sau greu accesibile, medii sociale defavorizate, medii economice cu grad ridicat de pauperitate). De asemenea, s-a ținut cont de infrastructura necesară servirii mesei în școală (dacă există sau nu cantină, dacă există sau nu sală pentru prepararea sau pentru servirea mesei, dacă există sau nu spațiu pentru depozitare). Masa caldă sau pachetul alimentar va fi asigurat elevilor și preșcolarilor care participă la activitățile didactice, în limita a 7 lei pe zi pentru fiecare beneficiar.

În Ialomiţa, instituţia de învăţământ selectată pentru implementarea în acest an şcolar a Programului-pilot este Liceul Tehnologic Căzăneşti, finanţarea guvernamentală destinată derulării proiectului fiind de 436.000 lei, din care 186.000 lei în anul 2017 şi 250.000 lei în anul 2018.

Autoritățile locale au posibilitatea să suplimenteze finanțarea din venituri proprii. În același timp, autoritățile locale care nu sunt incluse în program pot stabili aplicarea acestuia în școli sau grădinițe, în condițiile asigurării finanțării din venituri proprii.

Produsele alimentare distribuite elevilor și preșcolarilor vor respecta cerințele de conformitate prevăzute în regulamentele europene. Direcțiile județene de sănătate publică vor verifica respectarea normelor și condițiilor igienico-sanitare și a alimentației sănătoase în distribuția alimentelor. De asemenea, la cererea scrisă a părinților, din considerente de natură medicală, culturală sau religioasă, pachetele alimentare și masa caldă pot fi înlocuite cu produse alimentare adecvate situației elevilor și preșcolarilor.

Procedura de atribuire a contractelor de furnizare/servicii a pachetelor alimentare sau mesei calde se organizează la nivelul fiecărei unități administrativ-teritoriale.

Potrivit Ordonanţei de Urgenţă nr. 92/2017, la închiderea Programului-pilot, la finalul anului şcolar 2017 – 2018, în urma analizei realizate de Ministerul Educaţiei pe baza rezultatelor obţinute şi interpretate lunar la nivelul fiecărui Inspectorat Şcolar Judeţean, prin hotărâre a Guvernului, se va decide asupra oportunităţii extinderii acestui program la nivel naţional, respectiv asupra modalităţilor de implementare.

Prima etapă a Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolari și elevi s-a aplicat în anul școlar 2016 – 2017 și a implicat tot 50 de unități școlare. Anul trecut, instituţia de învăţământ din Ialomiţa aleasă pentru derularea programului guvernamental a fost Liceul Pedagogic „Matei Basarab” Slobozia.

Comentarii