Guvernul a aprobat acordarea titulaturii de muzeu de importanţă naţională Muzeului Agriculturii Slobozia

mna

În baza unei Hotărâri de Guvern emise în şedinţa de miercuri, 27 iulie, Muzeul Agriculturii Slobozia a devenit muzeu de importanţă naţională şi şi-a schimbat titulatura în Muzeul Naţional al Agriculturii.

Conform prevederilor art. 16 alin. (2) din Legea nr. 311/2003 a muzeelor şi a colecţiilor publice, „schimbarea titulaturii muzeelor şi colecţiilor publice se realizează prin hotărâre a Guvernului, cu avizul Comisiei Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor, la propunerea autorităţii în subordinea căreia se  află muzeul sau colecţia publică”. Astfel, recentul act guvernamental a fost precedat de emiterea, in iunie anul trecut, a acordului Consiliul Judeţean Ialomiţa pe această temă, motivat de faptul că Muzeului Agriculturii Slobozia deţine un patrimoniu constituit din bunuri culturale mobile – colecţii unicat la nivel naţional – fiind singurul muzeu de acest profil din ţară.

„Având în vedere unicitatea şi importanţa patrimoniului muzeal deţinut de Muzeul Agriculturii Slobozia, apreciem că sunt îndeplinite condiţiile pentru demararea procedurilor legale în vederea acordării titulaturii de muzeu de importanţă naţională, precum şi schimbarea denumirii în Muzeul Naţional al Agriculturii”, menţionează expunerea de motive întocmită de Consiliul Judeţean Ialomiţa.

ZYthdq4X_muzeul-agriculturii-slobozia_4

Schimbarea statutului impune cheltuieli suplimentare cu salariile personalului muzeului

Acelaşi document precizează că acordarea titulaturii de „muzeu de importanţă naţională” generează un impact financiar asupra veniturilor şi cheltuielilor bugetare anuale, întrucât presupune reîncadrarea pe funcţii a personalului din cadrul muzeului şi salarizarea acestora în mod similar cu cea a personalului încadrat în muzee de importanţă naţională, conform Legii 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice. „Muzeul Agriculturii a întocmit o Fişă financiară privind efectele asupra bugetului general consolidat şi apreciază că poate acoperi creşterea cheltuielilor de personal (circa 100.000 lei/an) din economii realizate la capitolul bunuri şi servicii, asigurând o funcţionalitate a instituţiei în condiţii optime”, se arată în expunerea de motive a Administraţiei judeţene.

Muzeul Agriculturii – instituţie unicat în România şi de importanţă regională în estul Europei

LBnOdKwj_muzeul-agriculturii-slobozia_3

Potrivit Notei de fundamentare întocmite de managerul Gheorghe Petre pentru acordarea titulaturii de muzeu de importanţă naţională, „Muzeul Agriculturii are ca obiect de activitate istoria agriculturii, antropologia agrară şi arheologia industrială specifică pe tot cuprinsul ţării. În cei 25 de ani de existenţă, Muzeul Agriculturii a căutat să-şi extindă cât mai mult aria preocupărilor spre zona de joncţiune dintre interesul societăţii şi datoria instituţiei de a proteja, valorifica şi transmite cu temeinicie patrimoniul cultural deţinut. Drept mărturie stau numeroasele expoziţii, manifestări proiecte şi parteneriate educaţionale pe care le-a iniţiat de-a lungul timpului şi care sporesc în complexitate an de an. În esenţă, Muzeul Agriculturii şi-a diversificat tehnicile de promovare a colecţiilor sale reprezentative, urmând distincţia recentă, intens invocată în politicile culturale active, dintre patrimoniu muzeal şi patrimoniu conceptual. Muzeul Agriculturii este în prezent singurul muzeu de profil din ţară, ceea ce îi atribuie unicitate, valoare, calitate, profesionalism, înnoire şi continuitate. Sunt dimensiuni ale instituţiei care conferă reprezentativitate în plan cultural, prestigiu şi exemplaritate, toate constituind mesajul Muzeului Agriculturii în cadrul vieţii culturale româneşti actuale.”

Comentarii