Fonduri europene pentru restaurarea şi consolidarea monumentului istoric Biserica „Înălţarea Domnului” Manasia

manasia_i_21

Parohia „Înălţarea Domnului” Manasia are în vedere accesarea de fonduri europene aferente Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 5 – Îmbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de investiţii 5.1. – Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural. Solicitantul, Parohia Manasia I, doreşte să implementeze proiectul “Consolidare, restaurare şi reabilitare biserică Înălţarea Domnului, construire şi reabilitare clădiri anexe, amenajări exterioare, Manasia, judeţul Ialomiţa” localizat în judeţul Ialomiţa, Comuna Manasia, strada Biserica Veche, numărul 4.

manasia_i_14

Proiectul se află într-un stadiu avansat de maturitate şi respectă condiţiile de amplasare şi de realizare ale construcţiilor. Biserica „Înălţarea Domnului” este un lăcaş de cult ortodox, urmând să aibă prin proiect următoarele aspecte tehnice: lungime de 26,27 m, lăţime de 15,26 m, înălţime maximă a cornişei (streaşină) de 9,31 m, înălţime maximă a turlei mari de 20,31 m şi suprafaţă construită totală împreună cu anexele de 418 mp. Prin proiect, biserica va avea un sistem constructiv din panouri de cărămidă portantă cu o grosime de circa un metru, centură din beton armat şi turle cu structură din lemn, fundaţia va fi din cărămidă întărită cu o centură sub nivelul solului. Acoperişul va fi din şarpantă din lemn si turle cu structuri de lemn cu învelitoare de cupru cu falţuri dese. Finisajul exterior va fi realizat din zugrăveli în lapte de var, iar tâmplăria exterioară va fi din lemn stratificat natural. De asemenea se va schimba sistemul de încălzire al bisericii prin montarea unei centrale pe gaz metan şi calorifere.

manasia_i_7

Biserica „Înălţarea Domnului” este un monument istoric clasa A, de interes naţional, asupra căruia prin proiect se doreşte să se realizeze intervenţii la nivelul componentelor artistice exterioare şi interioare (picturi murale), categoria “C” de importanţă a construcţiilor conform H.G. nr. 766/1997 şi clasa “III” de importanţă a construcţiilor conform Normativului P100/2006. Potrivit studiilor publicate de prof. dr. Ştefan Sava Grigorescu, „construcţia bisericii a început în anul 1838 şi s-a încheiat în 1842, an în care s-a finalizat şi dărâmarea bisericii fostului sat Uluiţi, a cărui vatră s-a aflat la câţiva km spre sud, pe cursul vechi al râului Ialomiţa. Biserica a fost clădită, se pare şi cu o parte din cărămida fostului lăcaş de cult. Sfântul lăcaş a fost ridicat de meşteri şi arhitecţi sârbi, ale căror nume nu s-au păstrat. Biserica are plan trilobat şi a fost ridicată pe o fundaţie solidă de piatră. Aspectul general arată influenţe arhitecturale sârbeşti. Din pictura veche nu se mai păstrează decât câteva tablouri (Sf. Ioan Zlataust, Sf. Grigorie Bogoslovul, Sf. Nicolae Velikii,Sf. Kiril şi Metodiu, Sf. Sava şi Nemania şi icoanele catapetesmei). În naos se păstrează sarcofagul principelui Efrem Obrenovici, realizat din marmură roşiatică şi având stema familiei domnitoare a Serbiei, precum şi inscripţii comemorative în limbile sârbă şi română.”

Comentarii