Cum s-a furat carburantul la Primăria Urziceni? Cu rezervorul, cu directorul Poliției Locale și cu știința primarului Constantin Sava…

primăria urziceni

La începutul anului 2017, un document elaborat la Primăria Urziceni în urma analizei auditorilor municipalității a pus pe jar administrația Sava, ca urmare a neregulilor semnalate. În raportul de audit al compartimentului de specialitate a fost semnalat faptul că, în evidența contabilă, pentru perioada 01.01.2015 – 31.08.2016, se înregistra un consum de combustibil nejustificat în raport cu numărul kilometrilor efectuați de către vehiculele administrației, folosirea motivată a câtorva sute de litri de carburant neputând fi dovedită. Cauzele situației înregistrate au fost determinate ca fiind, pe de o parte existența unor documente justificative necorespunzătoare privind determinarea consumului de combustibil și lipsa unor documente privind consumul normat de combustibil, pe de altă parte subliniindu-se faptul că, în mod repetat, o parte dintre bonurile de carburant fuseseră folosite în intervalul amintit pentru alimentarea, conform, foilor de parcurs, a unor mașini casate de Primărie de ani de zile.
Un exemplu în această privință îl constituie foaia de parcurs cu numărul 782, din 9 decembrie 2015, conform căreia autovehiculului cu numărul de înmatriculare IL 20 PMU, condus de directorul Poliției Locale, Teleanu Cătălin, îi fuseseră alocate pentru consum două bonuri de carburant Rompetrol în valoare totală de 100 de lei. Ilegalitatea sesizată de auditori consta tocmai în faptul că mașina pe care fusese înregistrat consumul lui Teleanu din decembrie 2015 nu mai există în parcul auto al Primăriei Urziceni, ea fiind casată încă din anul 2012, documentul ce atesta acest fapt fiind Procesul Verbal de Scoatere din Funcțiune a Mijloacelor Fixe numărul 19891 din 22 noiembrie 2012.
Deși situația prezentată în Raportul de audit are conotații penale iar documentul a fost înaintat primarului Sava, resorturile delapidării documentate tehnic de către auditorii Primăriei Urziceni nu au fost nici până în prezent lămurite. Înștiințat asupra celor petrecute, primarul a devenit complice cu faptele ilicite punând pur și simplu batista pe țambal. Raportul de audit a fost îngropat într-un sertar din Primărie, Poliția sau Parchetul nu au primit vreo plângere din partea administrației iar șeful Poliției Locale nu a fost pedepsit până în prezent decât cu o… mărire salarială.

primăria urziceni

Comentarii