CONCURS pentru ocuparea unor posturi de natură contractuală în cadrul PRIMĂRIEI URZICENI

coperta1

Primăria Municipiului Urziceni organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi de natură contractuală, vacante, după cum urmează:

1. Trei posturi îngrijitor studii (G) funcţii contractuale de execuţie, normă întreagă durată nedeterminată din cadrul Biroul administrativ
– Condiţii specifice de participare la concurs: studii generale (şcoală generală 8 clase)
– Vechime în muncă: minim 10 ani

2. Un post de portar studii (G) funcţii contractuale de execuţie, normă întreagă durată nedeterminată din cadrul Biroului administrativ gospodăresc
– Condiţii specifice de participare la concurs: studii generale (învăţământ obligatoriu de 10 clase sau şcoală profesională), să fie atestat profesional conform Legii nr. 333/2003 (certificat calificare – agent pază şi ordine)
– Vechime în meserie: minim 5 ani

3. Treisprezece posturi de muncitor necalificat tr.I studii (G) – funcţii contractuale de execuţie, durată nedeterminată din cadrul activităţii Zone Verzi
– Condiţii specifice de participare la concurs: studii generale (învăţământ primar)
– Vechime în muncă: minim 5 ani

4. Două posturi îngrijitor studii (G) – funcţii contractuale de execuţie, normă întreagă durată nedeterminată din cadrul compartimentului Activitatea Sportivă
– Condiţii specifice de participare la concurs: studii generale (şcoală generală 8 clase)
– Vechime în muncă: minim 5 ani

5. Un post de muncitor necalificat tr.I studii (G) – funcţie contractuală de execuţie, durată nedeterminată, din cadrul compartimentului Activitatea Sportivă
– Condiţii specifice de participare la concurs: studii generale (învăţământ primar)
– Vechime în muncă: minim 5 ani

6. Un post de îngrijitor studii (G) funcţie contractuală de execuţie, normă întreagă durată nedeterminată din cadrul compartimentului Activitate Casa de cultură
– Condiţii specifice de participare la concurs: studii generale (şcoală generală 8 clase)
– Vechime în muncă: minim 5 ani

7. Un post de muncitor necalificat tr.I (gropar) studii (G) – funcţie contractuală de execuţie, durată nedeterminată, din cadrul activităţii Servicii publice administrare cimitir
– Condiţii specifice de participare la concurs: studii generale (învăţământ primar)
– Vechime în muncă: minim 5 ani

Concursul se organizează la sediul Primăriei Municipiului Urziceni din str. Calea Bucureşti, nr.104, judeţul Ialomiţa, în data de 17.02.2017, ora 10,00 – proba practică/scrisă şi în data de 23.02.2017, ora 10,00 – proba interviului.

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune la sediul Primăriei Municipiului Urziceni în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării în Monitorul Oficial Partea a III–a. Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute la art.3 din H.G nr. 286/2011, modificată şi completată de H.G nr. 1.027/2014.

Condiţiile de participare la concurs şi bibliografia se afişează la avizierul Primăriei Municipiului Urziceni şi pe site-ul instituţiei: http://www.primaria-urziceni.ro.

Comentarii